PIEŚNI O BŁ: JANIE PAWLE II

Boże miłości

1. Boże miłości, cierpliwy Ojcze
Niech nasze pieśni jak woń kadzideł
Uniosą radość, hołd, cześć ku niebu
Dziękczynne gloria za Polski Syna.


Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło
Wielki papieżu, świadku nadziei
Modlitwą otocz troski tej ziemi
Błogosławiony, nasz Janie Pawle.

2. Dobry Pasterzu, Mistrzu i Panie
Z serca promienie ślesz miłosierdzia
Krzyż nas prowadzi, wskazuje szlaki
Ku nowym czasom jak pielgrzym biały.
Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

3. Duch Pocieszyciel niech nas odnowi
Niech pali słowem Dobrej Nowiny
Odnowi Kościół, odnowi ziemię
Nauczy kochać przykładem Ojca
Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

4. Matko Najświętsza, Matko narodu
Raduj się z nami Błogosławionym
Który zawierzył Tobie swe życie
Z Nim zaśpiewajmy: cały Twój, cały
Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło

5. Prastary Kraków z całą Ojczyzną
Rzym męczenników i ludzkość cała
Niech wielbi Boga, niech cieszy serca
Napełnia dusze dobrocią Ojca
Ref. Słowiański mężu, kapłaństwa perło.

Janie Pawle, teraz przyjdź

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź z mocą jak błogosławiony.
Słowa swoje zamień w czyn. Bóg niech będzie uwielbiony;
Niech zadrży ziemia, zagra róg, bo nic nad Boga i któż jak Bóg!

1. Przekroczyliśmy próg nadziei,
oblicze ziemi się zmieniło,
bo całe życie nas szukałeś,
a słońce prawdy nam świeciło.

2. A Chrystus wczoraj, dziś i zawsze
Naszą nadzieją jest i skałą.
Wieki i trudne czasy miną,
Bóg, wiara, honor w nas ostaną.

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź...

3. Pamięć zachować i tożsamość
Bogurodzica nam pomoże,
A być świadkami miłosierdzia
pomóż nam, pomóż, Święty Boże!

Ref. Janie Pawle, teraz przyjdź...

Na ucztę Pana

Pieśń na procesję komunijną

Na Ucztę Pana idźmy w szacie łaski,
Danej przez Boga, najlepszego Ojca,
Obmytej we Krwi Baranka bez zmazy,
Pięknej Miłością, jaśniejącej Chwałą.

Pan nas zaprasza, zasiądźmy do stołu,
I zakosztujmy niebiańskiego Chleba,
To Ciało Pana, wydane na krzyżu,
Dar Oblubieńca dla Oblubienicy.

Razem z Maryją, z mieszkańcami nieba,
Śpiewajmy Panu pieśni uwielbienia
I prośmy z wiarą o łaskę jedności,
Byśmy brzemiona razem dźwigać mogli.

Zabierzmy z sobą ogień miłosierdzia,
Moc jednoczenia potęgą Miłości,
Abyśmy byli świadkami Chrystusa
I z Janem Pawłem nieśli światu Boga.

Oddany Maryi

Pieśń do błogosławionego Jana Pawła II

Refren:
Oddany Maryi Sługo Miłosierdzia,
Janie Pawle Wielki, wstawiaj się za nami!

1. Ojcu przedwiecznemu, który wszystko stworzył,
Chrystusowi Panu, który nas odkupił,
Świętemu Duchowi, co w nas zamieszkuje,
Polecaj z miłością pielgrzymów tej ziemi.

2. Do najlepszej Matki i Królowej świata
Zasłuchanej w Słowo, stojącej pod krzyżem,
Której zawierzyłeś całe swoje życie,
Prowadź nas grzeszników spragnionych świętości.

3. Za Kościół Chrystusa, żyjący w rodzinie,
Zgromadzony Słowem, umocniony Chlebem,
Za wszystkich posłanych, namaszczonych krzyżmem,
Oręduj wytrwale przed Obliczem Pana.

4. Pomóż kochać Boga, całym naszym sercem,
miłować bliźniego jak samego siebie,
Naucz adorować i uwielbiać Pana,
teraz i w wieczności, do której dążymy.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz